Hundungdom


Ungdomssektorn ansvarar för klubbens ungdomar. En av uppgifterna är att hålla kontakten mellan Kalrskrona Bk och Karlskrona hundungdom. För att få mer information om Karlskrona Hu kan ni gå in på deras hemsida http://karlskronahundungdom.blogg.se/ eller kontakta dem på karlskronahundungdom@hotmail.com.

Elin Johansson

Ordförande

Elin Magnusson

Sekreterare

Katja Niglöv

Kassör

Julia Ullström

Ledamot

Emelia Hildingsson

Ledamot

Erica Holgersson

Ledamot

Julia Ronnefalk

Suppleant

Olivia Ullström

Suppleant