Kursinformation


Kommer att uppdateras inom kort

Vi har kurser i:

Allmänlydnad

Här koncentrerar vi oss på att skapa en bra relation mellan hund och förare. Vi vill ge en allmänlydnadsgrund som är viktig för ekipaget i vardagen men även om man ska träna vidare.

Hörnstenarna i utbildningen är: Hantering, inkallning, gå fint i koppel och att stanna kvar.

Grundutbildningen är uppdelad i två kurser 6+8 gånger

Förkunskaper: Hunden ska vara minst 12 veckor, vaccinerad och ID-märkt.

Efter genomgången kurs: har man en bra grund i vardagsrelationen med sin hund och förkunskap att gå vidare i klubbens övriga kursutbud

Under grundutbildningen får man prova på: Agility, rallylydnad, rapport, spår och sök.

Information om: Allaktivitet, IPO och tjänstehund.

M1 arrangeras en gång per år då vi bjuder in alla som går utbildningar över grund.

Del 1 innehåller:

Kontaktövningögonkontakt

Passivitetvara lugn med andra

Hanteringtandvisning

Gå fint 10 m, passera 3 hundar

Inkallningmed/utan hjälpförare, 15 m

Vara kvar 30 sek i kopplets längd

Allmänlydnad 1 omfattar 18 studietimmar

Del 2 innehåller:

Inkallning

Ligg kvar ca 30 sek- 1 min i kopplets längd med störning

Hopp- mot föraren

Visitation av hela hunden

Sitta kvar- 5 m 30 sek med störning (svår störning tex fotboll)

Backa 10 m med kontakt o lös hund (föraren backar – hunden går framåt)

Springa 10 meter från föraren mot target/skål

Gå fint i koppel vid möte med annan hund

Allmänlydnad 2 omfattar 24 studietimmar

Anmälan sker via studiefrämjandets hemsida, klicka här för att komma till studiefrämjandets hemsida. Kursen startar kontinuerligt under året. Undantaget juni/juli samt december/januari. Kursen startar när tillräckligt många anmälningar har kommit in. Ca 10st

Tillbaka till toppen


Aktivering

Kursen vänder sig till dig som kanske inte har för avsikt att tävla, men ändå vill vara aktiv med din hund.

Förkunskapskrav: Du ska ha en god allmänlydnad på din hund motsvarande allmänlydnad 1 och 2.

Kursinnehåll: Vi utformar kursen utifrån deltagarnas kunskaper och önskemål. Vi tränar nosarbete såsom spår, sök och uppletande. Vi kan prova på agility, rallylydnad och apportering.

Anmälan sker via studiefrämjandets hemsida, klicka här för att komma till studiefrämjandets hemsida. Kursen startar under våren och i mån av intresse.

Tillbaka till toppen


Rallylydnad

Rallylydnad bygger på glädje och samarbete.

Här tar du dig igenom en bana genom att utföra momenten som beskrivs på skyltar i bild och text. Föraren får gärna ge uppmuntrande förstärkningar genom att prata med hunden samt använda sin kropp i syfte att uppnå bästa reslutat.

I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående men ställer höga krav på samarbete, kontakt och glädje.

Sporten indelas i fyra klasser: nybörjare, fortsättning, avancerad och mästare.

Sporten blev officiell 2011-07-01

Förkunskaper kurs 1: Genomfört grundkurs eller motsvarande . Ska kunna sitt, ligg och gå hyfsat fint i koppel.

Efter genomgången kurs: Klara att genomföra en nybörjarbana.

Förkunskaper kurs 2: Kunna nybörjarskyltarna samt kunna genomföra en bana på nybörja nivå.

Efter genomgången kurs: Klara att genomföra en fortsättningsbana.

Rallylydnad steg 1- och steg 2 omfattar 21 studietimmar per kurs

Anmälan sker via studiefrämjandets hemsida, klicka här för att komma till studiefrämjandets hemsida. Kurserna beräknas starta i månadsskiftet mars/april samt i augusti/september.

Tillbaka till toppen


Bruks / Lydnad

Denna kurs inriktar sig mot de första lydnadsmomenten inom bruks och lydnad.
Här kommer det att vara mycket inriktat mot tävling men passar även om man ”bara” vill träna lydnadsmoment tillsammans med sin hund.

Förkunskap: Hunden ska ha klarat körkort 2 (AL2) och vara minst ca 12 mån.
Efter genomgången kurs: Nu kan man vara redo att tävla eller åtminstone veta hur man ska träna alla momenten i lydnadsklass 1 för att kunna börja tävla.

Mål i Bruk/lydnad:
Linförighet med vändningar o halt
Fritt följ med vändningar och halt
Inkallning 25 m med avslut och störning
Ligg kvar 2 min 5 m
Ställande under gång
Läggande under gång
Apportering hålla 5 sek
Hopp mot föraren

Mål i börja tävla:
Spår och sök enligt apellklass
Apportering enligt apell
Framförgående enligt apell
Platsliggning 3 min
Tävla en gång tillsammans i kursen i lydnadsklass 1 eller apell.

Anmälan sker via studiefrämjandets hemsida, klicka här för att komma till studiefrämjandets hemsida. Kursen startar en gång per år.

Tillbaka till toppen


Tjänstehund

Mer info kommer snart

Tillbaka till toppen


Agility

Agility är en fartfylld och rolig sport där hunden ska ta sig felfri igenom en hinderbana med bland annat hopphinder, balanshinder och tunnlar på kortast möjliga tid. Förarens uppgift är att styra hunden genom banan på bästa sätt. Den här aktiva grenen bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare.
Nybörjarkurs: här lär vi ut grunderna i agility. Hinderträning, kortare kombinationer och teori. Viss grundlydnad krävs – vi rekommenderar en grundkurs som bas innan man påbörjar en agilitykurs. Efter genomgången kurs: Ha ett ok framåtsändande och tunnelsug, provat på alla kontaktfältshindren och slalom, veta om vilka hinder som finns.
Fortsättningskurs: vi fortsätter med hinderträningen (kontaktfältshindren och slalom), har handlingsträning, teori och kör längre kombinationer. Efter genomgången kurs: Ska man kunna klara en blåbärsbana. Kunna grunderna i handling, byten, kontaktfält etc.
Börja tävla-kurs: Vi fortsätter med mer avancerad handlingsträning, tränar kombinationer och banor. Efter genomgångenkurs: Ska man kunna klara en klass 1 bana i agility och hopp. Åker på den första tävlingen tillsammans.
Agility 1 och 2 omfattar 21 studietimmar per kurs

Anmälan sker via studiefrämjandets hemsida klicka här för att komma till studiefrämjandets hemsida. Agility uttagningar sker under mars och augusti. Kursstart kort därefter

Tillbaka till toppen


IPO

Vad är IPO och vad krävs? IPO (Internationell Prövnings Ordning) delas in i tre moment: spår, lydnad och skydd. För varje moment utdelas maximalt 100 poäng, det vill säga totalt högst 300 poäng. Proven finns i tre klasser.

För att få delta i klass I måste hunden först ha genomgått ett tillgänglighetsprov och när det godkänts ett särskilt behörighetsprov (BH), hunden måste uppnått 12 månaders ålder. För hund som uppnått 18 månaders ålder krävs genomgången mentalbeskrivning (MH). Med genomgången MH menas att denna är helt genomförd alt. avbrutits av beskrivaren. För skyddsmomentet krävs en särskild tävlingslicens för hund och förare. Denna licens kan man ansöka om. Finner licensansvariga på klubben att ekipaget är lämpligt får de möjlighet att gå teorikurs och avlägga skyddslicens (Kontakta Patrik Karlsson eller Maria Fredin).

Spår: Hunden följa spårläggarens fotspår med stor precision. Föraren går bakom hunden i en 10 meter lång spår lina. Det finns 3 st apporter (föremål) som hunden då ska markera.

Lydnad: Hundföraren går ett visst program med hunden, medan en annan hund ligger plats. Därefter byter förarna med varandra. I programmet ingår även apport. Då kastar hundföraren en specialutformad apportbock som hunden ska hämta. Hunden får då även klättra över ett A-hinder och hoppa över ett hopphinder för att hämta föremålet.

Skydd: Hunden ska runda sex skjul. I det sjätte skjulet står en figurant, en människa med en skyddsärm i jute på vänster arm. Hunden ska då bevaka denna figurant och visa att den samtidigt klarar av att lyda och avvärja eventuella flyktförsök från figuranten.

Vilka raser är tillåtna? Schäfer, Belgisk Vallhund (Malinois, Tervuren, Groendal, laekenois), Boxer, Dobermann, Rottweiler, Airedaleterrier, Riesenschnauzer, Holländsk Herdehund,

Vem kontaktar man om man vill börja?

Maria Fredin mariafredin@ipokulans.se

Patrik Karlsson patrik@ipokulans.se

Tillbaka till toppen